บริษัท สยามยามาโนะ จำกัด
โทร 02-521-4751, 098-081-3962, 094-857-4076
  • en
  • th

Water for Life


Water for Life

Water for Life

น้ำ โอสถมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ปัจจัยสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล โดยเฉพาะร่างกายมนุษย์ต้องการน้ำสะอาดดื่มประมาณ 1-3 ลิตรต่อวัน แต่แน่ใจแล้วหรอว่า น้ำที่คุณดื่มทุกวันนั้น สะอาดเพียงพอ!! เนื่องจากปัจจุบันการที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสิ่งปฎิกูล สารเคมี กากสารพิษ โลหะหนัก ถูกปล่อยทิ้งลงเส้นทางที่น้ำไหลผ่านในปริมาณที่สูงขึ้น และจากการที่น้ำมีคุณสมบัติเด่นคือ เป็นตัวทำละลายที่ดี จึงถูกปนเปื้อนด้วยสารละลายดังกล่าว ก่อนไหลกลับสู่แหล่งน้ำ

ดังนั้นก่อนนำน้ำมาบริโภคจึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเติมสารเคมี เร่งการตกตะกอน กรอง ใส่คลอรีนฆ่าเชื้อโรค กำหนดมาตรการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ดีที่สุดก่อนออกสู่บ้านเรือน ซึ่งคลอรีนที่ใส่อาจก่อให้เกิดกลิ่นไม่ชวนดื่ม หรือเกิดกลิ่นขณะที่ใช้ประกอบอาหาร และเป็นตัวทำให้เกิดสารไตรฮาโรมีเคน สารก่อมะเร็งที่ยากจะกำจัดในระบบประปาปกติ และแม้จะควบคุมอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม อุโมงค์ส่งน้ำ และท่อประปาทั่วไป อาจเกิดสนิม รั่วซึม การปิดซ่อม เปิดโอกาสให้สิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ เข้ามาสู่ระบบส่งน้ำได้ อีกทั้งสารตกค้างต่าง ๆ จากการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารผิดจากโรงงาน ที่ละลายมากับน้ำล อาจถูกกำจัดได้ไม่หมด เพราะการกำจัดสารเหล่านี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก นอกจากนี้ การดื่มน้ำที่ไม่ถูกลักษณะอาจก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายควรได้รับน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และอุดมด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

- ช่วยให้ผิวพรรณสดชื่น

- ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีและการเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นไปตามปกติ

- ช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

- ช่วยในการสะสมอาหาร เช่น โปรตีน หรือไขมัน

- ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกาย